IT security test hacker pentest veilg it

Uw IT belangrijk? Doe de IT Security test.

Cyber criminaliteit is een groeiend probleem. Hackers richten zich daarbij steeds vaker op het MKB bedrijf. Een logische ontwikkeling vinden wij. Bedrijven in het MKB zijn immers vaak een makkelijke prooi; niet goed beveiligd en geneigd om sneller te betalen aan de hacker.
Terwijl MKB bedrijven steeds afhankelijker worden van IT systemen en applicaties blijft de beveiliging ervan achter. Om MKB bedrijven te helpen actuele IT security risico’s weg te nemen heeft Hoek en Blok de IT Security test. Inzicht in uw IT kwetsbaarheden, snel en betaalbaar.

IT Security

Wij constateren dat veel ondernemers zich niet bewust zijn van de IT risico’s in het bedrijf. Door slechte beveiliging van systemen, niet goed afgeschermde netwerken en onoplettend personeel komen de continuïteit van de bedrijfsvoering, de beveiliging van bedrijfsgeheimen en de naleving van de privacy regelgeving AVG in het geding. Veel organisaties vinden het IT Security onderwerp te technisch en laten het over aan een interne IT-specialist of externe leverancier. Daar is vaak weer te weinig focus, met als gevolg dat uw IT in de praktijk erg kwetsbaar is. Terwijl niemand dit weet…

IT Security test

Hoek en Blok heeft de IT Security test ontwikkeld om MKB bedrijven snel en kostenefficiënt inzicht te verschaffen in de actuele beveiliging van IT.

In deze IT Security test kijken onze IT specialisten naar actuele beveiligingsrisico’s in de IT systemen en het netwerk, ook worden de processen beoordeeld die binnen uw organisatie nodig zijn om beveiliging van systemen en netwerken structureel goed in te richten. Onze IT-test is speciaal voor het MKB; praktisch en betaalbaar.

Na uitvoering van de IT security test heeft u antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke actuele IT kwetsbaarheden zitten er in mijn systemen, netwerken en mobiele apparatuur?
  • Zijn mijn medewerkers voldoende op de hoogte van de risico’s en zijn ze alert?
  • Welke processen moet ik inrichten om nieuwe risico’s of hacks te voorkomen?

Resultaat van de IT Security test

De IT Security test wordt op maat voor u gemaakt, waarna onze IT specialisten de testen gaan uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de beveiliging van uw netwerk & systemen (uw IT kroonjuwelen), het gedrag van personeel en uw IT security processen. De geconstateerde zwakheden en onze adviezen worden overzichtelijk aan u gepresenteerd. Krijg zicht op uw IT security risico’s en verbeter uw bedrijf structureel!

IT Dienstverlening van Hoek en Blok IT

Om uw IT versnelling te maximaliseren én op een beheerste wijze te realiseren heeft Hoek en Blok een IT advies organisatie. Wij helpen u bij het ontdekken van de kansen en het beheersen van de risico’s.

IT Security test ethical hack