Klantprojecten | lees hier onze uitgevoerde klantprojecten op het gebied van IT Security, AVG & Privacy, ISAE 3000 en ISAE 3402.

IT security manager bij The Blue Factor

The Blue Factor digitaliseert in snel tempo. Hoek en Blok IT zorgt dat IT security in dezelfde versnelling mee gaat.