Whitepaper en checklist SOC 2

In deze whitepaper lees jij:

  • Op welke manier SOC 2 zekerheid kan geven
  • De verschillen tussen SOC 2, ISAE 3402 en ISAE 3000
  • Verschillende type SOC 2 rapportages
  • De aanpak van Hoek en Blok.IT
  • Een SOC 2 checklist