Een ISAE 3000 verklaring nodig?

IT Security en AVG beheersing aantonen