Gebruiker avatar
Niet gecategoriseerd

Awareness training (oud)

Levenslang
Alle niveaus
11 lessen
1 quiz
5 leerlingen

Security awareness training

De security weerbaarheid van een organisatie is sterk afhankelijk van het (on)bewust onveilig handelen van gebruikers. In de awareness training zullen een aantal informatieve lessen opgevolgd worden door een quiz om jullie security bewustzijn te toetsen.

Met vriendelijke groet,

Hoek en Blok IT