SOC 2 als concurrentie voordeel

Toon als leverancier tijdens de pitch aan dat privacy en IT security beheersing op orde zijn.