BLOG | lees hier onze opinie stukken over de vakgebieden auditing, informatiebeveiliging, AVG & Privacy, ISAE 3000 en ISAE 3402.

SOC 2 als concurrentie voordeel

Toon als leverancier tijdens de pitch aan dat privacy en IT security beheersing op orde zijn.

Overtuig jouw klanten met ISAE 3402

Toon als leverancier tijdens de pitch aan dat privacy en IT security beheersing op orde zijn.

Top 3 meest impactvolle cyberincidenten

De 10 IT security tips van Frank

De hack uitgelegd: MKB installatiebedrijf uit Helmond

De hack uitgelegd: Universiteit Maastricht

Thuiswerken in coronatijd: hoe houd je hackers buiten de deur?

Een cyberincident, en nu?

Wel of niet betalen aan hackers?

Hoek en Blok.IT partner van Cybernetwerk Drechtsteden